Έχετε απορίες, χρειάζεστε βοήθεια ;

Ninja support

Custom επέκταση στις ανάγκες σας

Apifon SMS Ελλάδα

Apifon SMS Ελλάδα OpenCart extension

✅ Send sms on order status update
✅ Diferrent message for each status
✅ Dynamic sms message for each status
✅ Ability to send sms manually

130,00 

Επικοινωνία

Παρακαλώ διαλέξτε ένα ή περισσότερα